تلفن تماس: 00902129360977, 00905330475277
7 پروژه های یافته شده
خانه پیدا کن
جستجو:Special Offer
  واحد اداری (از 27 متر تا 587 متر)

  استانبول, beyoğlu , ترکیه

  هر متر مربع 35,000₺ لیر به بالا

  • نوعواحد اداری
  6 ماه قبل
  خرید خانه در ترکیه
  مجتمع اداری

  استانبول, شیشلی , ترکیه

  لیر 2,000,000₺

  • نوعواحد اداری
  6 ماه قبل
  خرید واحد اداری در ترکیه
  واحد اداری

  استانبول, , ترکیه

  لیر 1,207,000₺

  • نوعواحد اداری
  6 ماه قبل
  خرید واحد تجاری در استانبول
  مجتمع اداری - تجاری

  استانبول, , ترکیه

  لیر 1,722,027₺

  • نوعواحد اداری تجاری
  6 ماه قبل
  واحد اداری دوبلکس

  استانبول, çağlayan , ترکیه

  1,120,000₺ دلار

  • متر مربع380.29
  • قیمت هر متر مربع2,945₺
  • نوعدوبلکس
  6 ماه قبل
  واحد اداری

  استانبول, çağlayan , ترکیه

  205,000₺ دلار

  • متر مربع70.66
  • قیمت هر متر مربع2,901₺
  • نوعاداری
  6 ماه قبل
 •