تلفن تماس: 00902129360977, 00905330475277
14 پروژه های یافته شده
خانه پیدا کن
جستجو:Esenyurt
 • leased برای فروش
  آپارتمان مسکونی فروشی
  آپارتمان مسکونی

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  408,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکومی
  2 سال قبل
 • leased برای فروش
  فروش آپارتمان در اسنیورت استانبول
  آپارتمان مسکونی (کد: p186)

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  769,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  3 سال قبل
 • leased برای فروش
  فروش آپارتمان استانبول
  آپارتمان مسکونی (کد: p184)

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  360,000₺ لیر

  • نوعمجتمع آپارتمانی مسکونی
  3 سال قبل
 • برای فروش
  خرید خانه در ترکیه
  آپارتمان مسکونی تجاری (کد:p136)

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  لیر 341,000₺

  • نوعآپارتمان مسکونی
  3 سال قبل
 • New Addition برای فروش برای فروشleased
  سرمایه گذاری در پیله
  مجتمع تجاری (کد:p149)

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  2,000,000₺ لیر

  • نوعواحد تجاری
  3 سال قبل
 • leased برای فروش
  سرمایه گذاری در ترکیه
  آپارتمان مسکونی (کد:p148)

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  248,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  3 سال قبل
 •