تلفن تماس: 00902129360977, 00905330475277
94 پروژه های یافته شده
خانه پیدا کن
جستجو:تمام لیست
 • leased برای فروش
  خرید آپارتمان در استانبول
  آپارتمان مسکونی

  استانبول, Kartal , ترکیه

  530,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  8 ماه قبل
  آپارتمان فروشی در استانبول
  مجتمع آپارتمانی مسکونی

  استانبول, Pendik , ترکیه

  285,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  8 ماه قبل
 • leased برای فروش
  خرید آپارتمان در استانبول
  مجتمع آپارتمانی مسکونی

  استانبول, Pendik , ترکیه

  387,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  8 ماه قبل
 • leased برای فروش
  آپارتمان مسکونی فروشی
  آپارتمان مسکونی

  استانبول, Esenyurt , ترکیه

  408,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکومی
  8 ماه قبل
 • leased برای فروش
  آپارتمان فروشی استانبول
  آپارتمان مسکونی (کد: p191)

  استانبول, Kartal , ترکیه

  507,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  9 ماه قبل
 • leased برای فروش
  فروش آپارتمان در استانبول
  آپارتمان مسکونی (کد: p190)

  استانبول, Büyükçekmece , ترکیه

  977,000₺ لیر

  • نوعآپارتمان مسکونی
  9 ماه قبل
 •