خرید خانه مزرعه در منطقه Demirköy استانبول

خانه سنگی در قعر جنگل های لونگوز در نزدیکی روستای Demirköy مکانی ایده آل برای داشتن زندگی آرام و به دور از شلوغی شهر است.

فاصله تا بانک 5 دقیقه از مرکز شهر، فاصله تا اداره پست 5 دقیقه از مرکز شهر، فاصله تا مغازه های سبزی فروشی 5 دقیقه از مرکز شهر، فاصله تا بازار 5 دقیقه از مرکز شهر، فاصله تا ایستگاه اتوبوس 5 دقیقه از مرکز شهر، فاصله تا ساحل ایگندا 25 کیلومتر

متراژ : 5877 عرصه ، 190 اعیان

نقشه طبقات و قیمت

ناماتاق خوابسرویس بهداشتی متراژقیمتزمان بازدید 
خانه مزرعه5877350،000₺